37 درصد از خانواده های ایرانی جهیزیه ای بین 25 تا 45 میلیون تومان برای فرزندان خود تهیه میکنند.این هزینه بسیار سنگین در شرایط_اقتصادی حال حاضر فشار بسیار زیادی را به خانواده وارد می کند.با خرید قسطی جهیزیه از سایت جهازباما دیگر نگران مشکلات خرید جهیزیه نباشید. 
«جهازباما» فروشگاه تخصصی جهیزیه
 @jahazbamair

www.Jahazbama.ir